Kilder til tyngdebølger observeret i visuelt lys

Nu starter 'multi messenger' astronomien

 

ESOs teleskoper i Chile har fundet og observeret det første modstykke til kilden til en tyngdekraftbølge i synligt lys. Denne historiske observation antyder, at det, som astronomerne ser er sammensmeltningen af to neutronstjerner. De voldsomme følger af denne slags sammenstød - noget, som er forudsagt, og som kaldes en kilonova - spreder tunge grundstoffer som for eksempel guld og platin ud i Universet. Opdagelsen giver også den til nu stærkeste bekræftelse på, at de kortvarige gammaudbrud skyldes sammenstødet imellem to neutronstjerner.

For første gang har astronomerne observeret både tyngdekraftsbølger og lys (elektromagnetisk stråling) fra samme hændelse. Det er sket takket være et globalt samarbejde, og at både ESOs anlæg og andre rundt omkring i Verden har været istand til at reagere meget hurtigt.

De nye observationer er begyndelsen på en ny slags 'multi messenger' astronomi. Se ESO Science Release e eso1733.

"Det sker en sjælden gang, at en forsker har mulighed for at opleve en ny æra helt fra begyndelsen," sagde Elena Plan, som er astronom ved INAF i Italien og hovedforfatter til en af artiklerne i Nature om dette. "Det her er en af de gange!"


eso1733a.jpg

Illustration af sammenstødet imellem to neutronstjerner