Tiedote

Sopimus ALMA:n "Band 1"-vastaanottimiksi on tehty

ALMA radioteleskooppiverkoston käytettävissä olevat aallonpituudet kattavat nyt myös välin 6-8.5 millimetriä

1. heinäkuuta 2016

"Atacama Large Millimeter/submillimeter Array":n johtokunta on hyväksynyt "Band 1"-vastaanottimien valmistamisen. Vastaanottimet on valmistanut Taiwanilaisen "Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics", eli ASIAA:n johtama kansainvälinen ryhmä. Kun ne on asennettu radioteleskooppiin, niin sillä voidaan havainta 6-8.5 millimetrin [1] aallonpituusvälillä, mikä avaa ikkunan eteläiselle tähtitaivaalle näillä aallonpituuksilla.

ALMA observatorion tutkija John Carpenter kuvaili "Band 1"-vastaanottimien tärkeimipiä havaintokohteita seuraavasti: “tähtien ympärillä olevien planeettoja muodostavien kiekkojen pölyn evoluutio, sekä molekulaarisen kaasun havaitseminen galaksien reionisaatioajalta”. Uusilla vastaanottimilla observatorio pystyy havaitsemaan paremmin suuren-punasiirtymän universumia.

Havaitakseen säteilyä kaukaisista kosmisista kohteista laajalla aallonpituusalueella millimetrien ja alimillimetrien alueella jokainen ALMA:n antenni on varustettu useilla vastaanottimilla, joista jokainen toimii tietyllä aallonpituusalueella. Tällä hetkellä jokaiseen ALMA-antenniin on asennettu 7 vastaanotinta kymmenestä suunnitellusta. Uusia 'Band 1'-vastaanottimia tarvitaan 73 kappaletta kattaen aallonpituusvälin 6-8.5 millimetriä. Ensimmäiset toimiteteaan heti ja loput vuoden 2019 loppuun mennessä ja ne asennetaan heti niiden saavuttua paikalle. Asennukset ovat valmiita vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana.

ALMA:n "Band 1"-kaistan vastaanottimien kehitys kesti kymmenen vuotta. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana projektia on johtanut ASIAA yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa, joita ovat National Astronomical Observatory of Japan, University of Chile, National Radio Astronomy Observatory, Herzberg Institute of Astrophysics ja National Chung-Shan Institute of Science and Technology.

Se että ALMA:n johtokunta hyväksyi "Band 1":n merkitsee kaikkien kumppanien erinomaista teknistä tasoa.”: Ricardo Finger sanoo "Band 1"-tiimistä "Center for Astrophysics and Associated Technologies at the Universidad de Chile":stä, mikä on vastuussa kahdesta optiikan osasta: torviantennista ja Fresnelin linssistä.

Lisähuomioita

[1] ALMA:n havaintokaistat on numeroitu taajuuden mukaan kasvavassa järjestyksessä. "Band 1" on siten alhaisin taajuusalue, mikä puolestaan vastaa pisimpiä aallonpituuksia.

Lisätietoja

ALMA on kansainvälinen tähtitieteen yksikkö ja se on kumppanuushanke ESO:n, "U.S. National Science Foundation":in eli NSF:n ja Japanin "National Institutes of Natural Sciences", eli NINS:in välillä yhdessä Chilen tasavallan kanssa.

Linkit

Yhteystiedot

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6655
Matkapuhelin: +49 151 1537 3591
S-posti: rhook@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann16044

Kuvat

ALMA telescope dishes
ALMA telescope dishes
Englanniksi
Band 1 receiver
Band 1 receiver
Englanniksi