Używanie zdjęć, filmów i tekstów

Streszczenie

O ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia i filmy zamieszczone na publicznej witrynie internetowej ESO, razem z tekstami komunikatów prasowych, ogłoszeń, zdjęć tygodnia i podpisami do zdjęć, są opublikowane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License i mogą być reprodukowane na zasadzie braku wyłączności, bez opłat, pod warunkiem, że wyraźnie oznaczone jest źródło. Szczegóły, w jaki sposób to interpretować, opisano poniżej.

Warunki

  • Jeżeli chcesz użyć naszych materiałów nieodpłatnie, to musi być zamieszczona pełna linijka źródła/autorów zdjęcia, w sposób wyraźnie widoczny i czytelny dla wszystkich użytkowników, bez zmian w pisowni (na przykład: "ESO/José Francisco (josefrancisco.org)"). Informacja o źródle nie może być ukryta albo niepowiązana ze zdjęciem. Linki powinny być aktywne, jeżeli informacja o źródle jest zamieszczona w internecie. Proszę przeczytać sekcję "Pytania i odpowiedzi", która wyjaśnia to szerzej.
  • Teksty komunikatów prasowych, ogłoszeń, zdjęć tygodnia i podpisów do zdjęć powinny być przypisane do ESO jako źródła, z wyjątkiem wykorzystania przez media.
  • Materiały, zdjęcia i filmy ESO nie mogą być wykorzystane w sposób sugerujący poparcie przez ESO, albo przez pracownika ESO, jakiegokolwiek produktu lub usługi komercyjnej.
  • Prosimy o dostarczenie nam kopii produktu dla celów archiwalnych.
  • Jeżeli zdjęcie zawiera obraz osoby, którą można zidentyfikować, użycie tego zdjęcia do celów komercyjnych nie jest dozwolone.

Uwagi

  • Zwracamy uwagę, że ogólne zezwolenie nie dotyczy użycia logo ESO, które pozostaje chronione i nie może być używane, ani reprodukowane bez wcześniejszego, indywidualnego, pisemnego zezwolenia od ESO. Właściciele zewnętrznych witryn, którzy chcą umieścić odnośnik do witryny ESO mogą użyć logo ESO jako odnośnika, jeżeli uzyskali wcześniejszą autoryzację od Departamentu Edukacji i Popularyzacji ESO (ESO education and Public Outreach Department) i pod warunkiem, że takie użycie jest wyraźnie rozpoznawalne jako odnośnik.
  • Muzyka, publikacje naukowe, kod i teksty inne niż komunikaty prasowe, ogłoszenia, zdjęcia tygodnia lub podpisy do zdjęć, nie są publikowane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License i nie wolno ich używać dla produktów nie pochodzących od ESO. Wyjątkiem od tej reguły jest Archiwum Muzyczne, które zostało opublikowane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  • Powielając materiały ESO, w części lub w całości, użytkownik akceptuje warunki, na których takie zezwolenie jest udzielane.
  • Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory) jest organizacją międzyrządową posiadającą siedzibę w Niemczech. Organizacja międzynarodowa ESO ma osobowość prawną w prawie międzynarodowym i posiada odpowiednie przywileje i immunitety.
  • Proszę zauważyć, że zdjęcia na podstronie http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/ posiadają copyright ich właścicieli i nie są opublikowane w ramach zwykłej licencji ESO typu Creative Commons.

Pytania i odpowiedzi

Naszym podstawowym założeniem jest zachęcanie do używania zdjęć, filmów, komunikatów prasowych, ogłoszeń, zdjęć tygodnia i podpisów do zdjęć. Mamy zdroworozsądkowe podejście do informowania o źródle/prawach autorskich: pragniemy jedynie mieć pewność, że informacje te są przedstawione wyraźnie, w sposób widoczny i zrozumiały oraz że nie są oddzielone od zdjęcia/stopki/tekstu. Rozumiemy, że najbardziej odpowiednie sposoby na wykonanie tych założeń różnią się w zależności od danego przypadku. Proszę sprawdzić poniższe pytania i odpowiedzi, które zawierają najbardziej powszechne przypadki.

P: Chciałbym użyć film w wideo na YouTube. Czy mogę umieścić informację o źródle w opisie tekstowych, który pokazuje się obok filmu wideo?
O: Nie, ponieważ taki opis jest ukryty wewnątrz zakładki. Jest również niewidoczny gdy film wideo jest pokazywany na witrynie zewnętrznej. Proszę zamieścić pełna informację o źródle wewnątrz filmu lub nałożoną na wideo, albo czytelnie widoczną na końcu.

P: Chcę zamieścić ESOcast na swoim kanale YouTube, albo wstawić do bloga. Czy muszę wstawić informację o źródle do filmu lub nałożyć ją na wierzch?
O: Filmy ESOcast mają informację o źródle zawartą na końcu filmu, więc nie ma takiej potrzeby.

P: Jestem producentem programu telewizyjnego i chciałbym użyć zdjęć i materiałów filmowych. Czy muszę nałożyć informację o źródle na zdjęcie?
O: Nie musisz, pod warunkiem, że informacja taka jest wyraźnie widoczna i zamieszczona na końcu programu.

P: Tworzę grę komputerową. W którym miejscu powinienem umieścić informację o źródle?
O: Jeśli informacja o źródle jest wyraźnie widoczna dla wszystkich użytkowników i w pełni zawarta np. na ekranie powitalnym, to wszystko będzie w porządku.

P: Jestem grafikiem w gazecie/czasopiśmie. Niektóre z linijek "credits" są długie. Czy mogę użyć tylko pierwszej części takiej linijki?
O: Nie. Proszę zawrzeć pełną informację o źródle (całą linijkę "credits"). Zwykle informacja taka powinna znaleźć się na stronie, na której zamieszczone jest zdjęcie lub na stronie sąsiedniej.

P: Jestem grafikiem w agencji prasowej. Używamy własnej nazwy do oznaczania zdjęć i nie przekazujemy informacji skąd je otrzymaliśmy. Czy możemy tak postępować?
O: Nie. Proszę zawrzeć pełną linijkę źródła ("credit"). Zwykle informacja taka powinna znaleźć się na stronie na której zamieszczone jest zdjęcie.

P: Chcę użyć zdjęcia na okładce książki/czasopisma. Czy muszę podać źródło na okładce?
O: Nie. Informacja o źródle (linijka "credit") może zostać zamieszczona w innym miejscu publikacji, pod warunkiem że jest wyraźnie oznaczona że dotyczy okładki. Może to być na przykład tylko okładka, albo druga, wewnętrzna strona okładki lub stopka redakcyjna.

P: Czy muszę skontaktować się ze wszystkimi osobami wymienionymi w linijce "credits", aby uzyskać zgodę na wykorzystanie zdjęcia lub filmu?
O: Nie. Zdjęcia i filmy opublikowane na eso.org mogą być powielane bez potrzeby kontaktu z wszystkimi wypisanymi osobami lub organizacjami (z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych). Nie wolno jednak usuwać wymienionych nazwisk i nazw.

P: Czy muszę wysłać do ESO fizyczną kopię produktu, który wykonałem przy wykorzystaniu waszych zdjęć lub materiałów filmowych?
O: Nie, wystarczy kopia elektroniczna (np. zdjęcie lub PDF). Przy czym nie ma obowiązku przysyłania takiej kopii, ale zachęcamy do tego.

P: Chciałbym cyfrowo przetworzyć lub zmienić zdjęcie. Czy mogę to zrobić?
O: Tak.

P: Chciałbym przeredagować, poszerzyć lub skrócić tekst z ESO. Czy mogę to zrobić?
O: Tak, pod warunkiem, że chodzi o komunikat prasowy, ogłoszenie, zdjęcie tygodnia lub podpis do zdjęcia.

P: Czy zamiast informacji o źródle mogę po prostu umieścić logo ESO?
O: Nie. Użycie logo ESO podlega kontroli i nie może być ono umieszczane bez pozwolenia.

P: Jestem dziennikarzem. Chciałbym wykorzystać tekst komunikatu prasowego w notatce. Czy muszę podać źródło?
O: Nie. Media informacyjne są wyłączone z obowiązku podawania źródła komunikatów prasowych, ogłoszeń, zdjęć tygodnia i podpisów do zdjęć. (Trzeba jednak poprawnie oznaczyć źródło i autorów użytych zdjęć lub filmów).

P: Jestem redaktorem wydawnictwa. Chciałbym użyć tekstu z ESO w książce. Czy muszę podać źródło?
O: Nie, media takie jak wydawcy książek są zwolnione z tego obowiązku. Proszę pamiętać, że jedynie komunikaty prasowe, ogłoszenia, zdjęcia tygodnia i podpisy do zdjęć są udostępniane na tych warunkach.

P: Chcę użyć tekstu z witryny ESO, który nie jest komunikatem prasowym, ogłoszeniem, zdjęciem tygodnia, ani podpisem do zdjęcia. Czy mogę to zrobić?
O: Nie, inne teksty na witrynie ESO nie podlegają licencji Creative Commons.

P: W jaki sposób powinienem podać źródło tekstu wziętego od ESO?
O: Proszę stosować nazwę: ESO.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem information@eso.org