Användning av bilder, videor, musik och texter

Sammanfattning

 

Om inte annat anges, görs bilder, filmer och musik som på ESO:s publika webbsidor, samt texter i pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild, blogginlägg och bildtexter tillgängliga enligt en Creative Commons Attribution 4.0 International-licens. De får reproduceras icke-exklusivt utan avgift så länge källhänvisning är klar och tydlig. Detaljer om hur man ska tolka detta ges nedan för dem som behöver ytterligare förklaring.

Villkor

  • Om du vill avgiftsfritt utnyttja vårt material ska hela hänvisingen till bildens eller fotografiets källa framställas på ett klart och tydligt sätt för samtliga användare, med ordföljden oförändrad (till exempel: "ESO/José Francisco (josefrancisco.org)". Hänvisningen ska inte vara dold eller skild från bilden. Länkar ska vara aktiva om hänvisningen är online. Se avsnittet med Frågor och Svar på denna sida för vägledning.
  • Texter i pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild och bildtexter ska källhänvisas till ESO, förutom när de används av media.
  • ESO-material, -bilder och -videor får inte användas med syfte att göra gällande att ESO eller någon ESO-anställd förespråkar eller godkänner en kommersiell produkt eller tjänst.
  • Vi välkomnar att ett exemplar av produkten sänds till oss för att indexeras i vårt arkiv.
  • Om en bild avbildar en identiferbar person kan användande av bilden i kommersiella syften kränka den personens rätt till integritet. Ett separat tillstånd ska i så fall inhämtas från den personen.

Noter

  • Observera att dessa allmänna medgivanden inte utsträcker sig till användning av ESO:s logotyp, som är skyddad. Den får inte användas eller reproduceras utan föregående och individuell skriftlig tillåtelse från ESO. Hemsideägare som vill länka till ESO:s hemsida får använda ESO:s logotyp för länken om de på förhand har införskaffat tillstånd från ESO:s utbildningskontor, och bara om det är tydligt att bilden är en webblänk.
  • Observera även att musik, vetenskapliga artiklar, kod, och all annan text än pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild och bildtexter på denna hemsida ges inte ut under Creative Commons Attribution 4.0 International-licensen och får inte användas för icke-ESO-produkter. Ett undantag till detta är musikarkivet, för vilket Creative Commons Attribution 4.0 International License gäller.
  • Genom att reproducera ESO-material, i delar eller i sin helhet, godkänner användaren villkoren av när sådan användning är tillåten.
  • Europeiska Sydobservatoriet är en mellanstatlig organisation med huvudkontor i Tyskland. I egenskap av internationell organisation är ESO en juridisk person och åtnjuter vissa privilegier och immuniteter.
  • Vänligen observera att bilderna på sidorna under http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/ bibehåller sina ägares copyright och ges inte ut med ESO:s vanliga Creative Commons-licens.

Frågor och svar

Vår grundläggande avsikt är att uppmuntra till användning av våra bilder, videor, pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild och bildtexter, och vår inställning är att använda sunt förnuft när det gäller källhänvisningar – vi vill bara att du källhänvisar klart, synligt och otvetydigt och att källhänvisningen står tillsammans med bilden/fotot/texten. Vi förstår att det lämpligaste sättet att göra detta varierar från fall till fall. Se frågor och svar nedan för några vanliga exempel.

F: Jag vill använda era bilder i en YouTube-video. Är det okej att bara lägga källhänvisningen i textbeskrivningen?
S: Nej, eftersom det är dolt bakom en flik, och därför inte synlig som vi begär. Det är heller inte synligt om videon är inbäddad i en annan websida. I det speciella fall där man inte kan göra källhänvisningen synlig i videon, var vänlig och inkludera källhänvisning en "inbränd" eller infälld i videon, eller tydligt i eftertexterna.

F: Jag vill ladda upp en ESOcast till min YouTube-kanal, eller bädda in den i min blogg. Måste jag lägga in en "inbränd" eller infälld källhänvisning i videon?
S: ESOcast-videor har redan källhänvisningar i slutet, så du behöver inte redigera den.

F: Jag är producent för ett TV-program och vill använda era bilder. Måste jag ha med källhänvisningen överlagrad på bilden?
S: Det behövs inte, så länge som källhänvisningen finns med klart synlig i sin helhet i slutet av programmet.

F: Jag gör ett elektroniskt spel. Var ska jag placera källhänvisningen?
S: Så länge källhänvisningen är tydlig, synlig för samtliga användare och återges i sin helhet, exempelvis i "Om rutan" eller startskärm, är allt bra.

F: Jag är bildredaktör för en tidning/tidsskrift. Vissa av era källhänvisningar är rätt så långa. Kan jag inte bara använda första delen av källhänvisningen?
S: Nej. Ange källhänvisningen i sin helhet. Detta ska normalt vara på samma sida som bilden, eller på den motsatta sidan.

F: Jag är bildredaktör för en nyhetsbyrå. Vi föredrar att använda vårt eget namn som källhänvisning för bilder och inte berätta för någon varifrån vi fick dem. Är det okej?
S: Nej. Ange källhänvisningen i sin helhet. Detta ska normalt vara på samma sida som bilden, eller på den motsatta sidan.

F: Jag vill använda en bild på omslaget till en bok/tidsskrift. Måste källhänvisningen finnas på omslaget?
S: Nej. Så länge den är klart synlig och anges som källa för omslagsbilden så kan källhänvisningen anges i en annan framträdande del av publikationen. Till exempel kan detta vara baksidan av omslaget, insidan av omslaget eller redaktionssidan.

F: Måste jag kontakta alla personerna i källhänvisningen för att få tillåtelse att använda en bild eller video?
S: Nej. Bilder och videor som publiceras på eos.org är godkända för återutnyttjande utan behov att kontakta de listade individerna eller organisationerna, så länge inget annat uttryckligen anges. Deras namn får dock inte tas bort från källhänvisningen.

F: Måste jag skicka en fysisk kopia av alla produkter jag gjort som använder era bilder eller foton?
S: Nej. En elektronisk kopia (t ex ett foto eller en PDF) går bra. Det är inte heller obligatoriskt att skicka en kopia till oss.

F: Jag vill förändra eller manipulera en bild digitalt. Är det okej?
S: Ja.

F: Jag vill redigera, förlänga eller klippa ut text från ESO. Är det okej?
S: Ja, så länge det är ett pressmeddelande, organisationsmeddelande, veckans bild eller en bildtext.

F: Kan jag överlagra ESO-logotypen istället för källhänvisningen?
S: Nej. Användning av ESO-logotypen är reglerat och den får inte reproduceras utan tillstånd.

F: Jag är journalist. Jag vill använda texten från ett pressmeddelande i en nyhetstext. Måste jag ange källa?
S: Nej. Nyhetsmedia har ett undantag från kravet på källhänvisningar till texten i pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild och bildtexter. (Du måste dock ange korrekt källa för bilder eller videor som du använder).

F: Jag är förläggare på ett förlag. Jag vill använda text från ESO i en bok. Måste jag ange källhänvisning?
S: Nej, media inklusive bokförläggare är undantagna från kravet på källhänvisning av text. Kom ihåg att bara pressmeddelanden, organisationsmeddelanden, veckans bild och bildtexter är tillgängliga under dessa villkor.

F: Jag vill använda texten från ESO:s hemsida, men den är inte del av ett pressmeddelande, organisationsmeddelande, veckans bild eller en bildtext. Kan jag använda det ändå?
S: Nej, andra texter på ESO:s hemsida ges inte ut med Creative Commons-licens.

F: Hur ska jag källhänvisa till text som jag tar från ESO?
S: Källhänvisa till oss som “ESO”.

Om du har ytterligare frågor, eller är fundersam över något, kontakta information@eso.org (på engelska).