Meddelande

APEX firar tio års utforskning av det kalla universum

Vägvisare i Atacamaöknen ser fram emot nya framgångar på astronomins framkant

10 februari 2016

Tio år av astronomisk forskning med APEX-teleskopet [1] har firats på teleskopets basläger i Sequitor, San Pedro de Atacama. Teleskopet självt håller hus på Chajnantorplatån, 5100 meter över havet i Chile.

Därifrån observerar teleskopet himlen i submillimetervåglängder och ger astronomer tillgång till universums kallaste trakter, områden som inte kan ses med synligt ljus. Nu när 12-metersteleskopet APEX ser fram emot vidare upptäckter vid den observationella astronomins framkant har teleskopet redan gjort viktiga bidrag till många forskningsfält inom astronomin. Bland annat har det upptäckt nya molekyler i den interstellära rymden, och tack vare djupa bilder av himlen i submillimeterstrålning har den lett till nya insikter i hur stjärnbildning går till, både i Vintergatan och i galaxer i det unga universum.

Baslägret i Sequitor valdes för firandet därför att det ligger på bekväma 2500 meter över havet. Deltagarna fick ändå möjlighet att besöka teleskopet, som våra bilder visar. Ett antal högt uppsatta gäster deltog vid firandet, land dem Tysklands ambassadör i Chile, Rolf Schulze, Max Planck-sällskapets preses Martin Stratmann, samt ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw. För de andra partnerorganisationer i APEX-samarbetet deltog Karl Menten och projektledare Rolf Güsten vid Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) och John Conway, föreståndare för Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola.

Not

[1] Under de senaste tio åren har omkring 2000 forskare använt mätningar gjorda med APEX i olika vetenskapliga projekt som har resulterat i fler än 500 forskningsartiklar. Bland annat har APEX upptäckt fem nya molekyler i den interstellära rymden, och genomfört stora kartläggningar som ATLASGAL (APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy) och LESS (LABOCA Survey of the Extended Chandra Deep Field South). Båda har använt kameran LABOCA (Large APEX Bolometer Camera) för att mäta upp stjärnbildningsaktivitet i Vintergatan och i universums tidiga historia. APEX-teleskopet utnyttjar till fullo sin tillgång till den södra stjärnhimlen, och framför allt till Vintergatans centrala delar och de Magellanska molnen.

Mer information

APEX är ett samarbete mellan Max Planck-institutet för radioastronomi (MPIfR), Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola och ESO. Drift av APEX vid Chajnantor sköts av ESO.

Länkar

●       APEX (Atacama Pathfinder EXperiment)

●       Max Planck-institutet för radioastronomi (MPIfR)

●       Onsala rymdobservatorium, Chalmers tekniska högskola

●       APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy (ATLASGAL)

●       LABOCA Survey of the Extended Chandra Deep Field South (LESS) - p.26

●       ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array)

●       Tal av ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw vid APEX-firandet (pdf 48 kB)

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymbobservatorium
Onsala, Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Om meddelandet

ID:ann16008

Bilder

APEX med besökare vid teleskopets 10-årsfirande
APEX med besökare vid teleskopets 10-årsfirande
Festdeltagare samlade utanför APEX basläger
Festdeltagare samlade utanför APEX basläger
Födelsedagstårta för APEX
Födelsedagstårta för APEX
APEX-baslägrets cateringpersonal fixade festen
APEX-baslägrets cateringpersonal fixade festen
Feststämning på APEX basläger
Feststämning på APEX basläger