Pressmeddelande

En kantställd galax

1 mars 2017

Denna färgglada strimma av stjärnor, gas och stoft är i själva verket en spiralgalax med namnet NGC 1055. Galaxen i bilden, som är tagen av ESO:s Very Large Telescope (VLT), tros vara 15 procent större i diameter än Vintergatan. Eftersom vi ser NGC 1055 från sidan ser den ut att sakna de virvlande spiralarmarna som är typiska för en spiralgalax. Ändå finns det ställen där galaxen tycks ha vridits till under inflytandet från en större närliggande galax.

Spiralgalaxer över hela universum har alla möjliga orienteringar gentemot jorden. Några ser vi ovanifrån – ett bra exempel är virvelgalaxen NGC 1232. När galax ligger orienterade på så vis gentemot jorden är de flytande armarna och ljusa kärnan synliga med fantastisk detalj, men det gör det svårt att få någon känsla av den tredimensionella strukturen.

Andra galaxer, såsom NGC 3521, ser vi med en vinkel gentemot oss. Fastän den tredimensionella strukturen inuti spiralarmarna börjar bli synlig i dessa vinklade objekt, behöver vi se galaxen från sidan för att fullständigt förstå den övergripande formen – som i fallet här med NGC 1055.

Kantställda spiralgalaxer ger oss möjligheten att få en överblick över hur stjärnorna – både nya områden där stjärnor föds och äldre populationer – är fördelade genom galaxen. Dessutom blir det lättare att mäta hur långt “upp” den relativt platta skivan och den stjärntunga kärnan egentligen sträcker sig. Material sträcker sig bort från det bländande ljuset av galaxens plan och blir mer tydligt synlig mot kosmos mörka fond.

Ett sådant perspektiv gör det möjligt för astronomer att studera formen hos hela galaxens skiva och studera dess egenskaper. En särskilt intressant egenskap är skevhet, som också uppvisas i NGC 1055. I galaxens skiva hittar vi några ovanligt förvridna områden, där det är troligen en växelverkan med den närliggande galaxen Messier 77 (eso0319) [1] som ligger bakom oredan. Skevheten syns också i bilden: NGC 1055:s skiva är något böjd längs med kärnan.

NGC 1055 befinner sig omkring 55 miljoner ljusår bort i stjärnbilden Valfisken. Bilden togs med instrumentet FORS2 (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph 2) som sitter på enhetsteleskop 1 (Antu) vid VLT på ESO:s Paranalobservatorium i Chile. Den togs som en del av ESO:s program “Kosmiska pärlor”, ett utåtriktad initiativ dedikerad till att skapa bilder av intressanta, spännande och vackra objekt med hjälp av ESO:s teleskop.

Noter

[1] Messier 77, även känd som NGC 1068, har en väldigt ljusstark kärna med ett supermassivt svart hål som kraftkälla. Den är ett av de mest närliggande exemplen av vad astronomer kallar en aktiv galax.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Onsala, Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1707 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1707sv
Namn:NGC 1055
Typ:Milky Way : Galaxy : Type : Spiral
Facility:Very Large Telescope
Instruments:FORS2

Bilder

Den kantställda galaxen NGC 1055
Den kantställda galaxen NGC 1055
Den kantställda galaxen NGC 1055 och dess omgivningar
Den kantställda galaxen NGC 1055 och dess omgivningar
Den kantställda spiralgalaxen NGC 1055 i stjärnbilden Valfisken
Den kantställda spiralgalaxen NGC 1055 i stjärnbilden Valfisken

Videor

ESOcast 98 Light: En kantställd galax (4K UHD)
ESOcast 98 Light: En kantställd galax (4K UHD)
Zooma in på den kantställda galaxen NGC 1055
Zooma in på den kantställda galaxen NGC 1055
Panorering över den nya bilden av NGC 1055
Panorering över den nya bilden av NGC 1055