Ett gasmoln slits sönder av det svarta hålet i mitten av Vintergatan