Pozorování čela rázové vlny v pozůstatcích po explozi supernovy SN 1006 pomocí VLT/VIMOS

Pomocí dalekohledu ESO/VLT vědci získali nová velmi detailní pozorování pozůstatku po výbuchu supernovy z roku 1006

Snímek vlevo zachycuje celkový kombinovaný pohled na pozůstatek po výbuchu supernovy SN 1006 na různých vlnových délkách – rádiové vlny (červená), rentgenové záření (modrá) a viditelné světlo (žlutá barva). Druhý obrázek zleva je snímek pořízený pomocí kosmického dalekohledu HST (NASA/ESA Hubble Space Telescope) a zachycuje detailní pohled na nápadně úzkou oblast čela rázové vlny, kde se materiál vyvržený při explozi supernovy setkává s okolní mezihvězdnou hmotou. Třetí snímek zleva (možná pro vás bude schůdnější druhý zprava) zobrazuje, jak jednotka pro spektroskopii celého pole přístroje VIMOS rozděluje obraz na jednotlivé malé segmenty. Světlo registrované na každém segmentu je rozloženo na spektrum a dále analyzováno, což umožňuje zkoumat vlastnosti sledovaného objektu v různých místech. Snímky postupně zachycují část obrazu označenou bílým obdélníkem na sousedním levém poli. Na snímku vpravo je jako ukázka zobrazena  mapa vlastností plynu (šířka spektrální čáry), která je překvapivě proměnná místo od místa a spolu s dalšími indiciemi ukazuje na výskyt vysokorychlostních protonů.

Kredit:

ESO, Radio: NRAO/AUI/NSF/GBT/VLA/Dyer, Maddalena & Cornwell, X-ray: Chandra X-ray Observatory; NASA/CXC/Rutgers/G. Cassam-Chenaï, J. Hughes et al., Visible light: 0.9-metre Curtis Schmidt optical telescope; NOAO/AURA/NSF/CTIO/Middlebury College/F. Winkler and Digitized Sky Survey.

O snímku

Id:eso1308a
Jazyk:cs
Typ:Koláž
Datum zveřejnění:14. února 2013 20:00
Související články:eso1308
Velikost:7059 x 2179 px

O objektu

Jméno:SN 1006
Typ:Milky Way : Nebula : Type : Supernova Remnant
Vzdálenost:7000 světelné roky

Image Formats


 

Prohlédněte si také naše