Černá díra ve středu naší Galaxie

Co se nachází ve středu Mléčné dráhy? Po dlouhou dobu měli astronomové podezření, že v srdci naší Galaxie se skrývá černá díra, nemohli si tím však být jisti. Po 15 letech pravidelného monitorování galaktického středu dalekohledy ESO v observatořích La Silla a Paranal nakonec vědci získali přesvědčivé důkazy.

Hvězdy ve středu Mléčné dráhy jsou tak nahuštěné, že byla potřeba tak speciální zobrazovací technika, jako adaptivní optika, aby se ještě zvýšila rozlišovací schopnost VLT. Astronomům se podařilo s dříve nevídanou přesností sledovat pohyb jednotlivých hvězd obíhajících kolem galaktického středu. Jejich dráhy přesvědčivě ukázaly, že se nepochybně pohybují v ohromném gravitačním sevření supermasivní černé díry o hmotnosti téměř tří milionů Sluncí. Pozorování VLT také odhalila záblesky infračerveného záření vycházející z této oblasti v pravidelných intervalech. Přesná příčina tohoto jevu sice stále zůstává neznámá, pozorovatelé nicméně vyslovili domněnku, že černá díra může rychle rotovat. Ať už se tam děje cokoliv, život černé díry není vůbec klidný a pokojný. Viz tiskové zprávy ESO Press Release eso1332, eso1151, eso0846, eso0226, a eso0330.

Astronomové také využívají VLT k tomu, aby nakoukli do centra cizích galaxií, kde opět nacházejí jasné známky přítomnosti supermasivních černých děr. V aktivní galaxii NGC 1097 mohli do dosud nevídaných detailů pozorovat složitou síť vláken, jak spirálovitě klesají směrem ke středu galaxie – a pravděpodobně vůbec poprvé bylo možné podrobně sledovat proces, jakým se přesouvá hmota z hlavní části galaxie, až definitivně skončí v galaktickém jádře. Viz tiskové zprávy ESO Press Release eso0109, eso0319, eso0414, eso0529, a eso0534.

Vyvrcholením kampaně trvající 26 let bylo pozorování s dalekohledem VLT, které v roce 2018 potvrdilo efekty předpovězené obecnou teorií relativity Alberta Einsteina, které se projevují na pohybu hvězd procházejících extrémním gravitačním polem v blízkosti superhmotné černé díry v centru naší Galaxie. Viz tiková zpráva eso1825.


"Potřebovali jsme ještě ostřejší snímky, abychom vyřešili otázku, zda může mít tato oblast i nějakou jinou podobu, než že se tam nachází černá díra. A spolehli jsme se na VLT na observatoři ESO, že nám je poskytne. Nyní ve fyzice černých děr skutečně začala pozorovací éra!"

Reinhard Genzel, ředitel Ústavu Maxe Plancka pro mimozemskou fyziku.
ESO Observations

Near-Infrared Flare from Galactic Centre