Przygotowywanie rewolucji

Astronomia przeżywa złotą erę. Ostatnie dekady przyniosły niesamowite odkrycia, które ekscytowały ludzi wszystkich zawodów, od pierwszych planet krążących wokół innych gwiazd, do rozszerzania się Wszechświata, zdominowanego przez ciągle enigmatyczne ciemną materię i ciemną energię.

Artist impression of the ELTEuropa znajduje się w czołówce wszystkich obszarów współczesnej astronomii, w szczególności dzięki flagowym obserwatoriom zbudowanym przez ESO, czołowej międzyrządowej organizacji naukowo-technologicznej zajmującej się astronomią. Wyzwaniem jest utrwalenie i umocnienie tej pozycji w przyszłości. Zostanie to osiągnięte poprzez nowy rewolucyjny teleskop naziemny: Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT), o wydajności o rzędy magnitudo lepszej niż aktualnie istniejące urządzenia. Teleskop ELT może zrewolucjonizować nasze rozumienie Wszechświata w stopniu takim, jak luneta Galileusza 400 lat temu.

Zielone światło dla budowy 39-metrowego teleskopu ELT dano pod koniec 2014 r., a prace konstrukcyjne potrwają około dekady.

"Oko" teleskopu będzie mieć średnicę prawie połowy długości boiska piłkarskiego i zbierze 15 razy więcej światła, niż największe teleskopy optyczne pracujące dzisiaj. Teleskop ma innowacyjny pięciozwierciadlany projekt, który obejmuje zaawansowaną optykę adaptacyjną (adaptatywną) do korygowania turbulencji atmosferycznych, dostarczając obraz wyjątkowej jakości. Główne zwierciadło będzie wykonane z prawie 800 sześciokątnych segmentów.