Att förbereda en revolution

ELT som den kan se ut i framtidenAstronomin upplever just nu en guldålder. Bara det senaste årtiondet har fört med sig häpnadsväckande upptäckter som har inspirerat människor från alla samhällsskikt: från de första planeterna som kretsar kring andra stjärnor till det accelererande universum, som domineras av den ännu gåtfulla mörka materian och den mörka energin.

Europa ligger i framkant när det gäller alla områden inom nutidens astronomi, i synnerhet tack vare de världsledande forskningsanläggningarna som drivs av ESO, som är den främsta mellanstatliga vetenskaps- och teknikorganisationen inom astronomin. Utmaningen för framtiden är att befästa och förstärka denna position. Detta kommer att uppnås med ett revolutionärt nytt markbaserat teleskopkoncept, ELT (Extremely Large Telescope), vars prestanda kommer att vara flera storleksordningar bättre än dagens anläggningar. Ett sådant teleskop kan så småningom förändra vår bild av universum på samma revolutionerande sätt som Galileis teleskop gjorde för 400 år sedan.

ESO-rådet gav mot slutet av 2014 grönt ljus för byggandet av 39-meters Extremely Large Telescope, med en planerad byggtid på drygt 10 år.

Teleskopets ”öga” blir nästan lika brett som en halv fotbollsplan och kommer att samla 15 gånger mer ljus än dagens största teleskop för synligt ljus. Teleskopets innovativa femspegelsdesign använder avancerad adaptiv optik för att korrigera för den turbulenta atmosfären, vilket kommer att ge utmärkt bildkvalitet. Huvudspegeln kommer att bildas av nästan 800 sexkantiga segment.