ann20010-fi — Tiedote

COVID-19 viruksen aiheuttamat toimenpiteet ESO:ssa

9. maaliskuuta 2020

Päivitys (19. kesäkuuta 2020):

Monia ESO:n viimeisten parin kuukauden aikana toteuttamia toimenpiteitä sovelletaan edelleen.

Chilessä Vitacuran henkilökunta jatkaa etätyötä. Kaikki ESO:n observatoriot jatkavat toimintojaan turvatilassa, eikä tieteellisiä havaintoja tehdä. ESO:lla on olemassa suunnitelma tieteen perusoperaatioiden aloittamiseksi rajallisella henkilöstöllä heti kun se on mahdollista. Joka toinen viikko käydään tarkistuksia, joissa arvioidaan säännöllisesti mahdollistavatko olosuhteet Chilessä suunnitelman käyttöön ottamisen. Tähtitieteilijöiden tulee tarkistaa ESO science pages-sivustolta tilanteen päivitykset ja muut tiedeyhteisön kannalta tärkeät tiedot.

Saksassa henkilökunta on vähitellen aloittanut takaisinpaluun ESO Garchingin päämajaan. Tällä hetkellä toimihenkilöt, jotka eivät ole karanteenissa, voivat palata toimistoon vapaaehtoisesti rajoitetuksi ajaksi. Paikalle ei toistaiseksi päästetä vierailijoita (kriittisiä toimintoja lukuun ottamatta, joita ei voi tehdä etänä). Lisäksi ESO Supernova planetaario ja vierailijakeskus pysyy suljettuna.

Chilessä ja Saksassa laaditaan toimintojen palauttamissuunnitelmia ja niitä pannaan täytäntöön kansallisten säännösten ja tiukkojen terveys- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Päivitys (25. toukokuuta 2020): 

ESO:n henkilökunnalla on todettu ensimmäinen varmistettu COVID-19 tartunta. Kaikki tarvittavat turvatoimenpiteet on toteutettu ja työtovereita on informoitu asiasta.

Päivitys (4. toukokuuta 2020): 

Yleisesti ottaen ESO:n viime aikojen toimet, jotka on toteutettu COVID-19 -pandemian vuoksi, ovat edelleen toistaiseksi voimassa. Samaan aikaan ESO on tehnyt valmisteluja toiminnan käynnistämiseksi aloittaen siitä, että Garchingin ja Vitacuran toimipaikoille tulee pieni määrä henkilöstöä takaisin. Toimintojen käynnistäminen riippuu pandemian kehittymisestä Saksassa ja Chilessä, ja sitä tehdään kansallisten säännösten ja ESO:n toimitiloissa tiukkojen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Päivitys (9. huhtikuuta 2020): 

ESO on päättänyt jatkaa COVID-19 viruksen aiheuttaman pandemian vastaisia toimenpiteitä ainakin 3. toukokuuta saakka. Suurin osa ESO:n henkilökunnasta Saksassa ja Chilessä jatkaa työstentelyään etänä ja observatoriot ovat suojatilassa, eikä kaukoputkilla tehdä tutkimusta. Kaikki työmatkailu on lopetettu ja ainoastaan pienelle osalle henkilökuntaa on lupa matkustaa observatorioille. ESO:n toimipisteet eivät ota vastaan vierailijoita, sekä ESO Supernova pysyy suljettuna.

ESO seuraa jatkuvasti COVID-19 tilanteen kehittymistä Chilessä ja Saksassa. ESO:lla on toiminnan jatkumiselle suunnitelmat valmiina, kun tilanne sen sallii.

Päivitys (2. huhtikuuta 2020):

Kaikkien ESO:n observatorioiden siirtyminen suojatilaan toteutettiin viime viikon aikana ja tiedeoperaatiot ovat tauolla. Toimipaikoissa on paikalla ainoastaan pieni ryhmä ylläpitämässä yksikköjen turvallisuutta ja paikalla olevan henkilökunnan hyvinvointia.

Päivitys (20. maaliskuuta 2020):

Vastauksena viime aikojen tapahtumiin koskien COVID-19 viruksen leviämistä ESO:n johto on päättänyt keskeyttää vaiheittain kaikkien toimipaikkojen tieteelliset operaatiot. ESO:n prioriteeteissa ensimmäisinä ovat sen henkilökunnan hyvinvointi ja turvallisuus. Sen seurauksena henkilökunnan määrää ParanalillaLa Silla:ssa ja APEX:illa tullaan vähentämään. Toimipisteet siirtyvät suojatilaan, mikä tarkoittaa paikalla olevan henkilökunnan mahdollisimman pientä määrää. Tämän avulla henkilökunnan turvallisuus voidaan mahdollisimman hyvin taata. 

Atacama Large Millimeter/submillimeter Array eli ALMA-teleskooppiverkoston toiminta on myös päätetty sulkea. ESO on tässä Chilen Chajnantorin tasangolla sijaitsevassa teleskooppiverkostossa mukana yhtenä partnerina. ALMA Observatorio ilmoitti tiedeoperaatioiden sulkemisesta ja se tulee olemaan suljettuna toistaiseksi.  

Tähtitieteilijöiden tulisi seurata ESO:n tiedesivuja, joilta löytyy tiedeyhteisölle tarkoitettu olennainen informaatio.

Päivitys (16. maaliskuuta 2020):

Vastauksena viime aikojen tapahtumiin koskien COVID-19 viruksen leviämistä ESO on päättänyt lisätoimista pandemian vastaisessa taistelussa. ESO:n prioriteeteissa ensimmäisinä ovat sen henkilökunnan hyvinvointi ja turvallisuus.

Seuraten yleisölle suunnattujen aktiviteettien ja vierailujen lopettamista sekä yleisiä matkustusrajoituksia ESO:n toimipisteet siirtyvät rajoitettuun toimintaan, joissa tiedeoperaatioissa toimivan henkilökunnan määrää toimipaikoissa rajoitetaan. Mahdollisimman moni henkilökunnasta Garchingissa, Saksassa ja Santiagossa, Chilessä siirtyy etätyöskentelyyn.

Alkuperäinen ilmoitus (9. maaliskuuta 2020):

COVID-19 viruksen leviäminen jatkuu maailmanlaajuisesti ja ESO seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja tekee tarvittavia toimenpiteitä henkilöstön ja yleisön turvallisuuden takaamiseksi. Nämä toimenpiteet tehdään ennakkotoimenpiteinä, sillä yhtäkään COVID-19 tapausta ei vielä ole varmistunut yhdelläkään ESO:n toimipisteistä.

Saksassa ESO on päättänyt sulkea ESO Supernova Planetaarion & vierailijakeskuksen maaliskuun aikana, jotta henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuus voidaan taata. ESO:n Garchingissa sijaisevassa päämajassa kaikki yleisötoiminnat on myös keskeytetty. Tähän kuuluu myös Tyttöjen-päivä tapahtuma.  

Chilessä, missä ESO:n observatoriot ja toimistot Santiagossa sijaitsevat, ESO keskeyttää kaikki yleisövierailut ESO:n La Sillan ja Paranalin observatorioille toistaiseksi. Yleisötapahtumat Vitacura-Santiagon toimistolla on myös peruttu maaliskuulta mukaan lukien suunniteltu avoimien ovien päivä.

Tämän lisäksi ESO tulee rajoittamaan henkilökunnan ja vierailijoiden matkustamista vierailevat tähtitieteilijät mukaan lukien. Kannustamme osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin etäyhteyksillä ja rajoittamaan matkustamisen vain välttämättömiin matkoihin. Vierailijoita pyydetään ottamaan yhteys ESO:n kontaktihenkilöön ennen matkustamista paikalle tai vierailun aikana sen määrittämiseksi, mitä toimenpiteitä tulee huomioida.

ESO tulee jatkamaan eri toimenpiteiden asettamista tarpeen mukaan, jotta taudin globaali leviäminen saataisiin estettyä. Tilanteen niin tarvitessa ESO tekee tarpeenmukaisia, järkeviä ja joustavia toimenpiteitä tässä tilanteessa. Tilanne tullaan arvioimaan uudelleen tulevien viikkojen aikana ja annamme lisätietoja sen mukaan miten tilanne tulee muuttumaan.

Pyydämme kaikilta ymmärrystä tilanteen aiheuttamien vaikutusten osalta. Pyrimme kaikin keinoin asettamaan henkilöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kaiken muun edelle.

Yhteystiedot

Bárbara Ferreira 
ESO Public Information Officer 
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670 
S-posti: pio@eso.org

Francisco Rodríguez
ESO Chile Press Officer
Santiago, Chile
Puh.: +56 2 2463 3151
S-posti: frrodrig@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann20010

Kuvat

Aerial view of ESO Headquarters
Aerial view of ESO Headquarters
Englanniksi