Pierwsze obiekty we Wszechświecie

Artist impression of the ELTPoprzez badanie najodleglejszych obiektów, teleskop ELT dostarczy wskazówek do zrozumienia formowania się pierwszych obiektów w kosmosie: pierwotnych gwiazd, pierwotnych galaktyk i czarnych dziur oraz związków pomiędzy nimi. Badania ekstremalnych obiektów, takich jak czarne dziury, również bardzo skorzystają z mocy ELT, naukowcy będą mieć lepszy wgląd w zjawiska zależne od czasu, powiązane z różnymi procesami, które zachodzą w pobliżu obiektów zwartych.

ELT jest przeznaczony do wykonywania szczegółowych badań pierwszych galaktyk i do śledzenia ich ewolucji w kosmicznych skalach czasu. Obserwacje tych wczesnych galaktyk przy pomocy ELT dadzą przesłanki, które pozwolą zrozumieć w jaki sposób obiekty te powstawały i ewoluowały. Dodatkowo ELT będzie unikalnym narzędziem do stworzenia inwentarza zmiennej w czasie zawartości różnych elementów we Wszechświecie, a także do zrozumienia historii powstawania gwiazd w galaktykach.

Jednym z najbardziej oczekiwanych celów dla ELT jest możliwość bezpośredniego pomiaru przyspieszenia ekspansji Wszechświata. Taki pomiar będzie miał wielki wpływ na nasze zrozumienie kosmosu. ELT będzie także szukać ewentualnych zmienności w czasie w fundamentalnych stałych fizycznych. Niedwuznaczne wykrycie takich zmian miałoby daleko idące konsekwencje dla pojmowania ogólnych praw fizyki.