Odwiedź obserwatoria ESO

Ta strona jest dostępna w języku hiszpańskim na naszej chilijskiej witrynie.

Zwiedzanie placówek ESO w Chile

ESO z radością wita turystów, studentów, dziennikarzy i ekipy telewizyjne w obserwatoriach La Silla, Paranal i ALMA w Chile. Możliwości przyjmowania dużej liczby osób przez nasze placówki są ograniczone, dlatego zwiedzanie jest organizowane w sposób taki, aby nie zakłócać pracy obserwatoriów.

Proszę zwrócić uwagę, iż wizyty przedstawicieli mediów wymagają wcześniejszej akredytacji przez Departament Edukacji i Popularyzacji ESO. Wskazówki dotyczące wizyt medialnych można znaleźć tutaj.

ESO Observatories Topographic Route Map
Obserwatoria ESO - mapa topograficzna z zaznaczoną trasą. Źródło: ESO

Publiczne zwiedzanie Obserwatorium Paranal

Turyści i studenci mogą odwiedzać Obserwatorium Paranal w soboty od godz. 10:00 do 14:00. Każdorazowo wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Proszę sprawdzić stronę Weekend Visits to Paranal, aby uzyskać więcej informacji i wypełnić formularz rejestracyjny.

Publiczne zwiedzanie Obserwatorium La Silla

Obserwatorium Silla Observatory jest otwarte do publicznego zwiedzania w każdą soboty od godz. 10:00 do 14:00. Każdorazowo wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Proszę sprawdzić stronę Weekend Visits to La Silla, aby uzyskać więcej informacji i wypełnić formularz rejestracyjny.

Publiczne zwiedzanie ALMA OSF

Turyści i studenci mogą zwiedzać ALMA Operations Support Facility (OSF) w soboty i niedziele od godz. 9:00 do 13:00. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Proszę sprawdzić stronę Weekend Visits to ALMA, aby uzyskać więcej informacji i wypełnić formularz rejestracyjny. Z powodów bezpieczeństwa Array Operations Site (AOS) na płaskowyżu Chajnantor plateau (gdzie znajdują się anteny) nie jest dostępna dla zwiedzających.

Publiczne zwiedzanie radioteleskopu APEX

Niestety obecnie nie jest możliwe publiczne zwiedzanie radioteleskopu APEX. Przedstawiciele mediów powinni skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem Departamentem Edukacji i Popularyzacji ESO, aby ustalić termin wizyty.

Publiczne zwiedzanie biur ESO Vitacura w Santiago

Niestety obecnie nie jest możliwe publiczne zwiedzanie biur ESO Vitacura. Przedstawiciele mediów powinni skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem Departamentem Edukacji i Popularyzacji ESO, aby ustalić termin wizyty.

Publiczne zwiedzanie Centrali ESO w Garching w Niemczech

Publiczne zwiedzanie Centrali ESO w Garching będzie możliwe od wiosny 2018 r. Przedstawiciele mediów powinni skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem Departamentem Edukacji i Popularyzacji ESO, aby ustalić termin wizyty.