Besök till ESO:s anläggningar

Denna sida är tillgänglig på spanska på vår chilenska hemsida.

Besök till anläggningarna i Chile

ESO välkomnar turister, studenter, journalister och TV-team vid dess anläggningar vid La Silla, Paranal och ALMA i Chile. Anläggningarna har en begränsad kapacitet, därför organiseras besök på ett sådant sätt att det inte stör arbetet vid observatorierna.

Observera att alla mediabesök kräver tillstånd i förväg från ESO:s utbildnings och utåtriktade verksamhet. Du kan hitta riktlinjer för mediabesök r.

ESO Observatories Topographic Route Map
ESO Observatories Topographic Route Map. Credit: ESO

Besök för allmänheten till Paranalobservatoriet

Turist- och studentbesök till Paranalobservatoriet schemaläggs varje lördag kl 10:00 eller 14:00. Förhandsregistrering krävs. Kontrollera sidan helgbesök till Paranal för mer information och registreringsformuläret.

Besök för allmänheten till La Sillaobservatoriet

La Sillaobservatoriet är öppet för allmänheten varje lördag kl 10:00 eller 14:00. Förhandsregistrering krävs. Kontrollera sidan helgbesök till La Silla för mer information och registreringsformuläret.

Besök för allmänheten till ALMA OSF

Turist- och studentbesök till ALMA Operations Support Facility (OSF) schemaläggs varje lördag och söndag från 9:00 till 13:00Förhandsregistrering är alltid nödvändigt. Kontrollera sidan helgbesök till ALM för mer information och registreringsformuläret. Av säkerhetsskäl är Array Operations Site (AOS) vid Chajnantorplatån (där antennerna finns) inte öppet för besökare.

Besök för allmänheten till ESO Vitacurakontoren i Santiago

Tyvärr är det för närvarande inte möjligt att anordna besök för allmänheten till ESO VitacurakontorenMediarepresentanter bör kontakta ESO:s utbildning och utåtriktade verksamhet i förhand för att organiser ett besök.

Besök till ESO:s huvudkontor i Garching, Tyskland

Besök för allmänheten till ESO:s huvudkontor i Garching är möjligt från och med våren 2018. Mediarepresentanter bör kontakta ESO:s utbildning och utåtriktade verksamhet i förhand för att organiser ett besök.